Ψυγειομεταφορές Ζαραϊδώνης Express Μεταφορική

 
 
 
 
 
Για την μεταφορά ευπαθών προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία είναι επιρρεπής σε αλλαγές της θερμοκρασίας η εταιρεία Ζαραϊδώνης Express Μεταφορική στο Περιστέρι, διαθέτει φορτηγά ψυγεία τα όποια εγγυόνται την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς, συντήρηση ή κατάψυξη.

Για την διασφάλιση της μεταφοράς ευπαθών προϊόντων πραγματοποιείται η παρακολούθηση της θερμοκρασίας από το σημείο έναρξης του φορτίου έως το σημείο παράδοσής του, με σκοπό η ποιότητα και η βιωσιμότητα των προϊόντων να μείνει απαράλλακτη.
 
 
 
 

Φωτογραφικό υλικό της Ζαραϊδώνης Express Μεταφορική...